Udział sprzedawcy w rynku

Dla każdego produktu generujemy wykres kołowy pokazujący udział w sprzedaży poszczególnych sprzedawców. W kategoriach, gdzie jest to możliwe, wszystkie produkty są od razu zdefiniowane, nie musisz używać filtrów dla każdego produktu, nasz system automatycznie klasyfikuje aukcje do produktów.

Trendy sprzedaży na tle konkurencji

Podsumowanie sprzedaży dla każdego sprzedawcy lub producenta. Graficzne elementy przedstawiają najważniejsze trendy na tle konkurencji, pokazują czy obroty maleją, czy rosną, to samo dotyczny udziału procentowego w sprzedaży w kategorii. Wykres przedstawia 3 kategorie o największej sprzedaży oraz pokazuje skróty nazw najważniejszych konkurentów.

Długoteminowe podsumowanie sprzedaży

Każdy produkt posiada długoterminowe podsumowanie sprzedaży. Jedno spojrzenie na wykres pozwoli ocenić jak wygląda "cykl życia" danego produktu. Na jedym wykresie przedstawiamy wartość sprzedaży, wolumen sprzedaży oraz ilość sprzedawców.


Najważniejsze cechy

  • Pełna automatyzacja raportowania
  • Sprawdzamy tylko aukcje dotyczące produktów nowych
  • Automatyczne wiązanie (mapowanie) produktów.

Scenariusz dla sprzedawcy Allegro

Codziennie dostarczymy Tobie aktualny raport, który dzięki odpowiedniemu sortowaniu powie Tobie:

  • dla których produktów Twoje ceny znacznie odbiegają od cen konkurencji
  • dla których produktów jest najmniejsza lub największa ilość konkurentów
  • które produkty są hitami sprzedaży, a które nie znajdują nabywców

Scenariusz dla producentów

Na Allegro dokonywane jest około 50% obrotu detalicznego w polskim Internecie, dlatego dane z tej platformy możemy traktować jako reprezentatywne dla całego e-commerce. Z roku na rok udział Internetu w sprzedaży detalicznej wzrasta i warto dokładnie monitorować udział rynkowy w poszczególnych kategoriach oraz sprzedaż produktów własnych oraz konkurencji.